Serial No Product name CAS No
01 L-carnitine 541-15-1

Enquiries

02 L-carnitine tartrate 36687-82-8

Enquiries

Service hotline (9:00-18:00)
0573 - 8460 1188
No. 36, Huanghe Road, Huimin Street, Jiashan County, Zhejiang Province